Parc de St. Cloud - 2011 I 33x41 cm I Privatna kolekcija - Francuska

©alexandre-popov.com - Sva prava zadržana