Parc de St. Cloud - Grand Jet - 2010 I 46x55 cm I Privatna kolekcija - Francuska

©alexandre-popov.com - Sva prava zadržana