Parc de St. Cloud - 2010 I 40x40 cm I Privatna kolekcija - Francuska

©alexandre-popov.com - Sva prava zadržana