L'automne 2011 / I - 2011 I 92x65 cm I Privatna kolekcija - USA

©alexandre-popov.com - Sva prava zadržana