Giverny III - 2012 I 50x100 cm I Privatna kolekcija - Francuska

©alexandre-popov.com - Sva prava zadržana