Pont Neuf - Paris - 2010 I 73x100 cm I Privatna kolekcija - Francuska

©alexandre-popov.com - Sva prava zadržana